Specialist in evenementen hulpverlening en intensive care ambulancevervoer

Intensive care ambulancevervoer

 

Kritisch zieke patiënten worden bij voorkeur gehospitaliseerd in een gespecialiseerd ziekenhuis. Hierdoor bestaat de transportbehoefte van perifere ziekenhuizen naar gespecialiseerde centra. Tijdens dit transport dient de intensieve verzorging niet onderbroken te worden. Bovendien dient dit transport op een veilige, ergonomische wijze plaats te vinden.

 

Dit transport dient te gebeuren door geschoold en ervaren personeel dat in staat is te anticiperen op acute veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt. Bovendien dient de ambulance zodanig ingericht en uitgerust te zijn dat deze opvang mogelijk is.

 

Onze bemanning

Wij hechten grote waarde aan uitstraling, vakinhoudelijke kennis en sociale vaardigheden. Onze bemanning wordt gevormd door representatief en ervaren personeel, goed gekleed en spreekvaardig in minimaal Nederlands.

 

De standaardbezetting van een intensive care transport bestaat uit een chauffeur en een verpleegkundige met extra opleidingen (zoals ILS, ALS, PHTLS,...). Wanneer de begeleiding van een arts noodzakelijk is, zal er een arts van het aanvragende ziekenhuis ter begeleiding mee gaan.

 

Onze bemanning wordt zowel door onze interne diensten als externe diensten opgeleid.

 

 

Onze wagens

Om zorg te kunnen dragen voor voldoende capaciteit en ook kostenbesparend op te kunnen treden hebben wij de beschikking over twee goed uitgeruste ambulances.

 

Voor het transport van kritisch zieke patiënten hebben wij de beschikking over een groot volumewagen. Door de ruimte in de sanitaire cel worden alle voorwaarden gecreëerd om goed voor de patiënt te kunnen zorgen.

 

Voor de overplaatsingen van patiënten die monitor bewaakt dienen te worden hebben wij de beschikking over een kleinere wagen. Dit transport behoeft geen groot volume en kan dus goedkoper in een kleinere wagen uitgevoerd worden.