AMS

Home    |     Departementen     |     Jobs     |     Contact     |     Français    

Evenementen Hulpverlening / Event Care / Evenementen Hulpdienst


Organiseert u een evenement? Dan kunnen wij zorgen voor de volledige medische ondersteuning of EHBO. Met ons professioneel medisch opgeleid team, onze ambulances die volgens de 112 normeringen zijn ingericht en ons kwalitatief medisch materiaal is elke deelnemer, bezoeker en medewerker van uw evenement in goede handen.


Zo nodig komen we voordien het terrein verkennen, plannen de nodige veiligheidsvergaderingen, maken een medisch operatieorder (draaiboek) en zorgen voor de nodige contacten met de FOD Volksgezondheid. Na afloop van uw evenement maken we op uw vraag een uitgebreid verslag van onze hulpverlening.

 

Onze verpleegkundigen hebben staande orders om bij een aantal situaties op eigen initiatief medicatie te mogen geven. Hierdoor kunnen in noodsituaties dadelijk levensreddende handelingen gesteld worden, nog voor aankomst van een MUG-team of arts. Maar ook kunnen patiënten welke een trauma hebben opgelopen en hevige pijn hebben dadelijk krachtige pijnstillers krijgen.


Hoe gaan we te werk en wat kunnen we voorzien?

Als basis voorzien we altijd een hulppost met minimum 2 hulpverleners. Deze hulppost kunnen we inrichten in een lokaal of tent welke door de organisator voorzien is. Afhankelijk van het aantal te verwachten bezoekers, deelnemers en het risico kan dit uitgebreid worden met:

  • Interventieploegen, dit zijn hulpverleners welke buiten de hulppost werken
  • Ziekenwagens
  • Interventievoertuig
  • Interventiefietsen


Ambulance fiets
EHBO post

De medewerkers van deze teams zijn altijd ervaren hulpverleners welke minimum een EHBO opleiding hebben gevold. Daarnaast kunnen we ook voorzien in:

  • Hulpverleners Ambulanciers
  • Verpleegkundigen
  • Verpleegkundigen Ambulanciers
  • Artsen

Onze medewerkers dragen een badge met hun foto, naam en functie. De functies op de badge kan u hier raadplegen.


We voorzien altijd professioneel medisch materiaal. Hierdoor is ook tijdens uw evenement altijd minimum 1 AED aanwezig.


Wat kan u best voorzien van medische hulpverlening tijdens uw evenement?

Voor evenementen tot ca 800 bezoekers is vaak enkel een hulppost voldoende.

Voor evenementen tot ca 1500 bezoekers is het raadzaam de hulppost aan te vullen met een interventieploeg


Indien u een groter evenement organiseert is het aan te bevelen om de coördinator noodplanning van uw gemeente of stad te raadplegen. Hij of zij zal aan de hand van een PRIMA (Plan RIsico MAnifestatie) oordelen wat nodig is en zo nodig advies vragen aan de FOD Volksgezondheid.


Bij sportevenementen kan u het reglement van de betreffende bond nalezen. Hierin staat vaak vermeld wat er van medische inzet moet voorzien worden.Voor meer informatie kan u vrijblijvend contact met ons opnemen.


Hebt u met ons samengewerkt?

Indien u reeds van onze diensten hebt gebruik gemaakt vragen we u een review te schrijven bij eventplanner.be/.nl.

Dit kan via het formulier rechts van deze tekst.